| |     latinica | english  
Насловна
ПУТНЕ ИСПРАВЕ

За време боравка у иностранству, пасош служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Пасош сме да користи само лице на чије име је издат.

Молимо да пасоше за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем представништву Републике Србије.

Потребан Вам је биометријски пасош Републике Србије:

Биометријске пасоше Републике Србије издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

За издавање биометријског пасоша потребно је лично присуство, као и присуство малолетног детета уколико подносите захтев и у његово име.

Уз захтев се приложу следећа документа у оригиналу:

• документ за идентификацију: биометријски пасош, лична карта или друга јавна исправа на основу које се може утврдити идентитет

• уверење о држављанству Р. Србије (не старије од годину дана) само код издавања првог биометријског пасоша. Код сваког наредног, уверење је потребно ако је дошло до промене личних података. Уверење се прибавља по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће га прибавити сама.

• извод из матичне књиге рођених. Извод се прибавља по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће га прибавити сама.

Такса за израду биометријског пасоша износи 66 евра

Малолетно лице, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или оверена сагласност родитеља који није присутан. Узорак изјаве можете погледати овде. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и у случајевима када је један родитељ страни држављанин.

Законски рок за решавање захтева поднетом у иностранству је 60 дана.

Дипломатско-конзуларна представништва нису у могућности да приме захтеве за биометријски пасош за следећа лица:

а) новорођену децу у иностранству док се не изврши пријава рођења, односно, не упишу у матичну књигу рођених у Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина)

б) која закључе брак пред иностраним органом и обрате се за издавање пасоша ради промене презимена, све док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама у Србији.

Пасоши се израђују у Републици Србији. Пасош се преузима лично, доласком у дипломатко-конзуларно представништво где је поднет захтев а пошто се претходно добије обавештење да је биометријски пасош достављен том представнишву ради уручења. Пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти.

За детаљније информације у вези са издавањем пасоша, молимо да се обратите најближем конзулату или амбасади.

Поседујете плави пасош са ознаком „СР Југославија".

Важност плавих пасоша са ознаком „СР Југославија" престала је 31. децембра 2011. године.

Изгубили сте путну исправу у иностранству

Уколико сте изгубили путну исправу на пропутовању, пријавите нестанак исправе полицијском органу земље у којој боравите и затражите потврду о пријави губитка. Са том потврдом обратите се најближем представништву Републике Србије, које ће Вам, по спроведеном поступку утврђивања идентитета и држављанства, издати путни лист за повратак у Србију.

Извор: https://www.mfa.gov.rs/gradjani/usluge/putne-isprave


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Услови за визy
Пренос посмртних остатака
ПУТНЕ ИСПРАВЕ
ПОЧЕТАК РАДА ON LINE АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВИЗУ РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Матично подручје Амбасаде РС у Подгорици, односно јурисдикционо подручје
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Јерменије
Стипендије Владе Републике Србије у оквиру Пројекта "Србија за Србе из региона" за школску 2019/2020. годину
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadina, Republike Paragvaj i Republike Kolumbija
Oдлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Гвинеје Бисао
Sporazum imeđu Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Одлука Владе ИР Ирана о укидању виза држављанима Р. Србије, носиоцима обичних пасоша, за улазак на њихову територију
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Катара, Кувајта, Омана и Бахреина
Одлука о уласку без виза
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари