| |     ћирилица | latinica  
Home

Visit Serbia
SIEPA

 

   
 
Contact

Working Hours:
Monday - Friday: 7:30 - 15:30 hours
The Consular Section is open to public: 9 - 13 hours

Holidays

Adress
Ivana Crnojevića 10 - Gorica,
PODGORICA
MONTENEGRO

 
Phone:  + 382-20-667-305, 667-565 Directions/Map
Consular Section: + 382-20-667306 Jurisdiction
Fax:      + 382-20-664-301 Honorary Consulates

Е-mail: embassy.podgorica@mfa.rs

            konzularno.podgorica@mfa.rs

 
web: http://www.podgorica.mfa.gov.rs  

 

 

 

 

 

 


 
 
 
ОГЛАС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЦИЉУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ - ОТУЂЕЊА ДИПЛОМАТСКЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ У ЊУЈОРКУ, ТОКИЈУ, БОНУ И БЕРНУ

ОГЛАС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЦИЉУ ОТУЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ –ОТУђЕЊА ДИПЛОМАТСКЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ У ЊУЈОРКУ (СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ), ТОКИЈУ (ЈАПАН), БОНУ (НЕМАЧКА) И
БЕРНУ (ШВАЈЦАРСКА)


Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Македонија, Република Словенија и Република Србија - као једине државе сукцесори бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (у даљем тексту: „СФРЈ") -и као сувласници дипломатско-конзуларне имовине СФРЈ, као претходног титулара, овим објављују позив за учешће на конкурсу за пружање посредничких услуга у циљу отуђивања следећих непокретности1:
а) Стална мисија СФРЈ при ОУН у Њујорку, САД (Пета авенија 854, Њујорк 10065):
оквирне додатне информације: блок 1391, парцела 6, површина 3.600 квадратних
стопа/30 х 120, бруто стамбена површина 16.125 квадратних стопа, година изградње око
1910;
б) Резиденција сталног представника СФРЈ при ОУН у Њујорку, САД (Парк авенија 730,
Њујорк 10021); оквирне додатне информације: Стан 16/17Б, у кооп власништву,
718/30,000 деоница, блок 1385, парцела 37, назив пројекта: Рагк 715( 81. Согр, бруто
стамбена површина не рачунајући подрум 4,294 квадратне стопе, година изградње: 1929;
в) Амбасада и резиденција СФРЈ у Токију, Јапан (7-24, 4-chome, Kitashinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo): оквирне додатне информације: парцела 316-37 Кita Shinagawa 4-
Chome, Shinagawa Ward, Токио, регистрована укупна површина 995,27 т2 (приближно
28 т х 30 т), зграда 316-37 Кita Shinagawa 4-Chome, Shinagawa Ward, Токио укупна
површина 1.725,70 т2 (вредност наведена у документу пројектног плана зграде), година
изградње 1965;
г) Амбасада СФРЈ у Бону, Немачка (Schlossallee 5, 5300 Bonn 2), оквирне додатне
информације: земљишна књига Меhlem, земљишнокњижни уложак бр. 2865, површина
зграде и баште/дворишта 5.441 m2, Schlossallee 1 и 5, површина спратова 1.565 m2
(приземље, подрум, поткровље, подземна гаража са 14 паркинг места);
д) Амбасада и резиденција СФРЈ у Берну, Швајцарска (Seminarstrasse 5, 3006 Вегn),
оквирне додатне информације: насеље: бр. 199 Вегn 4, површина земљишта: укупно
1,760 m2, бруто површина зграде 540 m2, површина баште/дворишта 1,220 m2, година
изградње: 1978.
1 Подаци о имовини наведени у овом конкурсу су оквирни. Државе сукцесори не сносе никакву одговорност за њихову тачност. Прецизне информације се могу прибавити из јавних база података земаља у којима се предметна непокретна имовина налази. Државе сукцесори ће доставити релевантне податке којима располажу у вези с непокретном имовином наведеном у овом конкурсу одабраном понуђачу по обављеној процедури за избор понуђача.
Државе сукцесори наглашавају следеће:
- Услуга посредовања у циљу отуђивања целокупне горе наведене непокретне имовине биће додељена само једној јединственој агенцији за трговину некретнинама, с којом ће државе сукцесори закључити уговор;

Крајњи рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања овог позива, док ће државе сукцесори пријављене понуђаче услуга о својој одлуци обавестити у року од 50 дана од крајњег рока за достављање понуда.

Међу референцама које их квалификују за успешно обављање посредовања у циљу отуђивања предметне имовине, заинтересовани понуђачи ће доставити следећу документацију, и дефинисати своје услове за пружање услуга посредовања. Заинтересовани понуђачи ће у своју достављену понуду укључити следеће:
а) Документа која потврђују да је понуђач регистровано привредно друштво;
б) Документа као доказ да понуђач има седиште, филијале или партнерске организације
у земљама у којима се налази имовина која је предмет продаје и које послују у наведеним
градовима (Њујорк, САД; Токио, Јапан; Бон, Немачка; Берн, Швајцарска);
в) Документа као доказ да је понуђач у последње три године остварио обрт од најмање
100 милиона USD;
г) Гаранцију за понуду у износу од USD 50.000,00 (гаранција ће бити враћена понуђачу
по потписивању уговора о посредовању),
д) Гаранција за ваљано извршење посла у износу од USD 100.000,00 (гаранција за ваљано
извршење посла ће бити враћена понуђачу по извршењу уговора о посредовању),
ђ) Доказе о финансијско-пословној солвентности.
е) Доказе о техничким и стручним могућностима и референце које доказују успешно
обављање посредничких услуга;
ж) Уверење да понуђач/правно лице и одговорно лице у правном лицу нису осуђивани
и кажњавани, у складу с правним прописима земље у којој је регистровано седиште
понуђача и у месту сталног настањења одговорног лица у правном лицу;

- Период важења понуде је најмање 90 дана од датума њеног достављања;

- Заинтересовани понуђачи своје понуде дефинишу у виду накнаде за посредовање, изражене као проценат укупне бруто продајне цене горе наведене имовине;

- Најнижа понуђена накнада за услуге посредовања ће бити одлучујући критеријум при избору понуђача, под условом да понуђач испуњава све горе наведене услове;


- Заинтересовани понуђачи своје понуде достављају (у запечаћеној коверти на којој је назначено „Не отварај") препорученом поштом следећем примаоцу:

Станислав Видович, Министарство спољних послова Републике Словеније, СИ-1001 Љубљана, Прешернова цеста 25,


- Државе сукцесори ће обезбедити процене тржишне вредности све горе наведене непокретне имовине одабраном понуђачу; процењена тржишна вредност имовине представља минималну тражену цену предметне имовине, изузев уколико државе сукцесори одлуче другачије;

- Продаја непокретности ће се по могућству извршити путем јавне лицитације или на било који други начин који је у складу с праксом на локалном тржишту некретнина за сваку предметну непокретност, према препоруци заинтересованих понуђача наведеној у њиховим односним понудама;

- Државе сукцесори задржавају право да не одаберу ниједног понуђача, чак и уколико су испуњени сви услови;

- Непокретна имовина наведена у овом огласу може се, а не мора, продати одвојено. Свака држава сукцесор понаособ мора да потврди продају сваке непокретности у складу са условима који ће бити договорени с подносиоцем најбоље понуде/потенцијалним купцем пре закључења продаје уколико је понуђена куповна цена нижа од процењене тржишне вредности или минималне тражене цене.

Контакт за додатне информације: gp.mzz@gov.si ili secretariat.mzz@gov.si


TENDER BOND (GUARANTEE)
Name of the bank: Place and date:
Beneficiary (Contracting Authority): Permanent Mission of the Republic of Slovenia to the United Nations in New York, 630 Third Avenue, 20th Floor, New York, N. Y. 10017, USA, representing the successor states of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, namely Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Macedonia, the Republic of Slovenia and the Republic of Serbia
Guarantee No.
In accordance with the Invitation to tender for the provision of real estate sales services - the sale of diplomatic real estate in New Yok (United States of America), Tokyo
(Japan), Bonn (Germany), and Berne (Switzerland), dated   for the
following transaction: 1. Service of brokering the sale of immovable property listed above by a single real estate agency, which will be awarded the contract by the successor states of the former SFRY
for the needs of the Contracting Authority (beneficiary of this guarantee), the Tenderer
is bound - in order to prove seriousness of the Tender in this public procurement procedure - to submit a bank guarantee amounting to USD 50,000.00 (fifty thousand 00/100).
The bank is bound to pay the sum indicated in the following cases:
a) if the Tenderer withdraws or changes the bid during the Tender validity period specified in the Tender (e.g. until the successor states of the former SFRY notify tenderers of their decision) or
b) if the Tenderer having been notified of the acceptance of its Tender during the Tender validity period:

• fails or refuses to conclude the contract in compliance with the provisions of the Instructions to Tenderers, or
• fails or refuses to submit the performance bond in compliance with the provisions of the Instructions to Tenderers.
We hereby undertake to be bound within 15 days upon the receipt of the first written claim of the Contracting Authority to pay to the Contracting Authority the abovementioned sum without requiring any additional argumentation, if it states in its claim that this sum belongs to it due to the occurrence of one or both of the above cases and states which case or cases occurred.
The claim invoking the bond shall be submitted to the bank and it shall contain:
1. an original statement of the Contracting Authority invoking the performance bond in compliance with the aforementioned paragraph and
2. the original of the Tender Bond No. / .
This bond decreases with each, by this guarantee, realized payment.
This bond shall be valid until the Tenderer is selected in the aforementioned Tender
procedure and (in case the whole or partial Tender is accepted) until the moment when
the selected Tenderer concludes the contract with the Contracting Authority and submits
to it the performance bond, but no later than until the expiration of the validity of the
contract.
If we do not receive any claim from you regarding the payment of the guaranteed sum within 90 days from the deadline for submitting tenders, this guarantee ceases to be valid regardless of whether it has been returned. This guarantee is not transferable.

Any disputes between the beneficiary and the bank shall fall within the jurisdiction of the competent court in''.New York City and are subject to law, valid in New York City.
Bank
(Seal and signature)

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE FORM': Tender Bond (Form B-l)
The Tenderer may,submit equivalent suretyship insurance.with an insurance company with the same content as defined in this sample.

These instructions need not be enclosed to the bid / the application.


PERFORMANCE BOND (GUARANTEE)

Name of the bank: Place and date:
Beneficiary (Contracting Authority): Permanent Mission of the Republic of Slovenia to the United Nations in New.;York, 630 Third Avenue, 20th Floor, New York, N. Y. 10017, USA, representing the successor states of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, namely Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Macedonia, the Republic of Slovenia and the Republic of Serbia
Guarantee No.

In   accordance   with   the   contract
(contract title, contract number, date), concluded between the beneficiary and the
contractor  (name of the Contractor)
for the performance of (subject matter of the contract),
in the time limit    • ■     (date, days, months), in the quantity and quality,
defined In the contract, the Contractor is bound to perform the following services:
Service of brokering the sale of immovable property listed above by a single real estate agency, which will be awarded the contract by the successor states of the former SFRY
On the Contractor's request, we hereby undertake to be irrevocably and unconditionally bound by this guarantee to pay USD 100,000.00 (in writing one hundred thousand 00/100) within 15 days upon the receipt of your first written claim, if the Contractor does not fulfill his contractual obligations in agreed quality, quantity and time limits defined in the aforementioned contract. Our obligation is also valid in case the fulfillment of contractual obligations is only partial.
The claim invoking the performance bond shall be submitted to the bank and it shall contain:
1. an original statement of the Contracting Authority invoking the performance bond In compliance with the previous paragraph, and
2. the original of the Performance Bond No. / .
This performance bondjdecreases with each, by this guarantee, realized payment.
This performance bond: shall be valid at the latest until . After the expiry of
this date, the bond shall be void. Our obligation expires automatically regardless of whether the bond has been returned.
If at any time during the validity of this bond the beneficiary agrees with the Contractor to extend the time limit for the execution of the awarded project, or in case the Contractor fails to fulfill the contractual obligations, the Contractor and the bank may reach a mutual agreement to extend the validity of this bond.
This bond is not transferable.
Any disputes between the beneficiary and the bank shall fall within the jurisdiction of the competent court in New York City and are subject to law, which is valid in New York City.

Bank
(Seal and signature)
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE FORM": Performance Bond (Form B-2)
The Tenderer may submit equivalent suretyship insurance with an insurance company with the same content as defined in the sample.

 


Why Kosovo is ineligible for membership in UNESCO?

Because the request for its membership is a serious breach of the international law, the Constitution of UNESCO, the legally binding UN Security Council resolution 1244 (1999) and the Charter of the UN whose Article 25 says that „The Members of the UN agree to accept and carry out the decisions of the Security Ccuncil in accordance with the present Charter".
Because according to the UN Security Council resolution 1244, which reaffirms the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia (now Serbia), Kosovo and Metohija is an integral par of the Republic of Serbia, under the administration of the UN. Since Kosovo cannot be considered u State, it does not fulfill the basic requirement for membership set out by the UNESCO Constitution.
Because unilateral attempts such as this one seriously harm and disrupt the dialogue between Belgrade and Pristina,lunder the auspices of the European Union in which mutually acceptable solutions for many complex issues have been devised so far. The issue of the Serbian cultural heritage and the property of the Serbia Orthodox Church has not yet been discussed within the dialogue where it belongs. Because this is an unacceptable politicization of UNESCO which should not overtake the competences of the UN Sscurity Council as the highest authority for the preservation of the international peace and security. UNESCO should not serve as an instrument for the affirmation of an illegal and unilaterally declared independence of a part of the territory of one UN member state. The primary goal of UNESCO is to promote universal values pf humanity through education, science and culture not to make political decisions wit i regard to the statehood.
Because this would be a dangerous precedent, harmful for many states. This would open the door for other entities to follow the same path thus threatening territorial integrity and sovereignty of other member state;.
Because this issue is polarizing the membership of UNESCO.
Because, besijdes not being a state, Pristina does not have moral credibility for membership. Anyone aspiring to UNESCO membership must prove not only in words but as well in deeds its commitment to the goals of ^he UNESGO Constitution, which certainly is incompatible with deliberate, systematic, vandal demol tion of Serbian cultural and historic monuments with the aim to remove the traces of centuries-long existence of Serbs in this area as well as the impunity of the perpetrators of such barbaric acts unworthy of the 21* century. These acts are comparable only to the acts of destruction of cultural heritage by tenrorist groups in the Middle East and elsewhere that the wor!d is witnessing and UNESCO is strongly condemning.
Because four Serbian orthodox monasteries are inscribed on the UNESCO List of World Heritage in danger althougp the armed conflict in Kosovo is over for many years now. In danger from whom? Because the ioclusion of this item in the provisional agenda of the 197"1 session of the UNESCO Executive board raises serious concerns about the compliance with procedure and the respect of the established UNESCO rules. Just to mention that that even publishing of the document on the unacceptabilitv of Kosovo's application for UNESCO membership from the standpoint of the intemational law, prepared by Serbian Delegation to UNESCO, as an official document, as we requested, was refused. And the only intention was the voice of Serbia also to be heard. Because we all would have to live with the negative consequences of such an irresponsible decision from the lesioning of the international law up to the fate of the Serbian cultural heritage in the province of Kosovo and JMetohija which not only belongs to the Serbian people but also represents a part of the historical and civilizational heritage of modern Europe and the world.
Because aoiording to the UN Security Council resolution 1244, which reaffirms the sovereignty and territorial iiitegrity of the Federal Republic of Yugoslavia (now Serbia), Kosovo and Metohija is an integral par of the Republic of Serbia, under the administration of the UN. Since Kosovo cannot be considered u State, it does not fulfill the basic requirement for membership set out by the UNESCO Constitution.
Because unilateral attempts such as this one seriously harm and disrupt the dialogue between Belgrade and Pristina,lunder the auspices of the European Union in which mutually acceptable solutions for many complex issues have been devised so far. The issue of the Serbian cultural heritage and the property of the Serbia Orthodox Church has not yet been discussed within the dialogue where it belongs. Because this is an unacceptable politicization of UNESCO which should not overtake the competences of the UN Sscurity Council as the highest authority for the preservation of the international peace and security. UNESCO should not serve as an instrument for the affirmation of an illegal and unilaterally declared independence of a part of the territory of one UN member state. The primary goal of UNESCO is to promote universal values pf humanity through education, science and culture not to make political decisions wit i regard to the statehood.
Because this would be a dangerous precedent, harmful for many states. This would open the door for other entities to follow the same path thus threatening territorial integrity and sovereignty of other member state;.
Because this issue is polarizing the membership of UNESCO.
Because, besijdes not being a state, Pristina does not have moral credibility for membership. Anyone aspiring to UNESCO membership must prove not only in words but as well in deeds its commitment to the goals of ^he UNESGO Constitution, which certainly is incompatible with deliberate, systematic, vandal demol tion of Serbian cultural and historic monuments with the aim to remove the traces of centuries-long existence of Serbs in this area as well as the impunity of the perpetrators of such barbaric acts unworthy of the 21* century. These acts are comparable only to the acts of destruction of cultural heritage by tenrorist groups in the Middle East and elsewhere that the wor!d is witnessing and UNESCO is strongly condemning.
Because four Serbian orthodox monasteries are inscribed on the UNESCO List of World Heritage in danger althougp the armed conflict in Kosovo is over for many years now. In danger from whom? Because the ioclusion of this item in the provisional agenda of the 197"1 session of the UNESCO Executive board raises serious concerns about the compliance with procedure and the respect of the established UNESCO rules. Just to mention that that even publishing of the document on the unacceptabilitv of Kosovo's application for UNESCO membership from the standpoint of the intemational law, prepared by Serbian Delegation to UNESCO, as an official document, as we requested, was refused. And the only intention was the voice of Serbia also to be heard. Because we all would have to live with the negative consequences of such an irresponsible decision from the lesioning of the international law up to the fate of the Serbian cultural heritage in the province of Kosovo and JMetohija which not only belongs to the Serbian people but also represents a part of the historical and civilizational heritage of modern Europe and the world.


Eight centuries of monastery Djurdjevi Stupovi

On Saturday, 3 August 2013 solemn Academy was held at the monastery courtyard which was attended by several thousand believers from Montenegro, Serbia, Republic of Srpska and other countries of Europe and the world. Patriarch Irinej, Serbnian Patriarch; President of Montenegro Mr. Filip Vujanovic, who is also the president of the Organization Committee of this great jubilee, as well as  many bishops of the Local Orthodox Churches and representatives of political and public life attended this magnificent event.


Ministry of Foreign Affairs
Daily News 
Statements 
Photo Gallery 


National Assembly

President of the Republic of Serbia

Serbian Government

Ministry of Foreign Affairs